ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دل درد

لغت‌نامه دهخدا

دل درد. [ دِ دَ ] (اِ مرکب ) درد دل . درد شکم . شکم درد. قُداد. مَغص . || شکایت . غم و اندوه .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ