ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دلی خان

لغت‌نامه دهخدا

دلی خان . [ دَ ] (مغولی ، اِ مرکب ) خان اقیانوس گیر، یا خان جهان گیر. (از سازمان اداری حکومت صفوی چ دبیرسیاقی حاشیه ٔ ص 40).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ