ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دلفاق

لغت‌نامه دهخدا

دلفاق . [ دِ ] (ع ص ) راه روشن و نمایان . گویند: طریق دلفاق . (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ