ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دلظ

لغت‌نامه دهخدا

دلظ. [ دِ ل َظظ ] (ع ص ) کسی که به جبر و شدت چیزی را بکشد و براند. (ناظم الاطباء). کسی که بسختی براند. (از اقرب الموارد). مِدلَظ. رجوع به مدلظ شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ