ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دلظ

لغت‌نامه دهخدا

دلظ. [دَ ] (ع مص ) زدن کسی را یا سپوختن در سینه ٔ وی . (ازمنتهی الارب ). هول دادن کسی را بر سینه . (از اقرب الموارد). || بشتاب رفتن . (از منتهی الارب ). با سرعت گذشتن . (از اقرب الموارد). || جاری شدن آب بصورت نهر از آبراهه . (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ