ترجمه مقاله

دفینة

لغت‌نامه دهخدا

دفینة. [ دَ ن َ ] (ع ص ) پنهان . (منتهی الارب ). آنچه مدفون شود. (از اقرب الموارد). || امراءة دفینة؛ زن پنهان . (منتهی الارب ). زن پوشیده و مستور. (از اقرب الموارد). || درزیر خاک کرده . (دهار). مدفون . || (اِ) گنج . (منتهی الارب ). کنز. (اقرب الموارد). ج ، دَفائن . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد). و رجوع به دفینه شود.
ترجمه مقاله