ترجمه مقاله

دفنة

لغت‌نامه دهخدا

دفنة. [ دَ ف َ ن َ ] (اِخ ) شهرکی است در شام و منسوب بدان دفنی شود. (از الانساب سمعانی ).
ترجمه مقاله