ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دفاق

لغت‌نامه دهخدا

دفاق . [ دُ ] (ع ص ) سیل دفاق ؛ توجبه ای که پر کند رودبار را. (منتهی الارب ). سیلی که دو جانب وادی را پر کند. (از اقرب الموارد). || ناقة دفاق ؛ به معنی دِفاق است . (از منتهی الارب ). رجوع به دِفاق شود. || باران وسیع. (از ذیل اقرب الموارد از لسان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ