ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دعاب

لغت‌نامه دهخدا

دعاب . [ دِ ] (ع مص ) مُداعبة. (از ناظم الاطباء). رجوع به مداعبة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ