ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دشتیاری میرعبدی

لغت‌نامه دهخدا

دشتیاری میرعبدی . [ دَش ْت ْ ع َ ] (اِخ ) یکی از دهستانهای سه گانه ٔ بخش دشتیاری شهرستان چاه بهار است . این دهستان در مرکز دشتیاری واقع است . هوای دهستان گرمسیر مالاریائی است و آب مشروب دهستان از باران تأمین می شود، تعداد کمی از اهالی آب آشامیدنی خود را از چاههائی که در مسیر رودخانه حفر می کنند تهیه می نمایند. سایر مشخصات دهستان مانند دشتیاری دلاور است .این دهستان از 37 آبادی تشکیل شده و سکنه ٔ آن در حدود 8 هزار تن است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ