ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دسه

لغت‌نامه دهخدا

دسه . [ دَ س َ / س ِ ] (اِ) تتمه ٔ ریسمان و ابریشمی باشد که به عرض کار در نورد بماند چون جولاهه جامه ٔبافته را از آن ببرد. (برهان ) (آنندراج ). دسک . دشک . || گلوله ٔ ریسمانی . (برهان ) (آنندراج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ