ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

دسخط

لغت‌نامه دهخدا

دسخط. [ دَ خ َ ] (اِ مرکب ) مخفف دستخط. (از ناظم الاطباء). رجوع به دستخط شود. || امضاء و رقم . (ناظم الاطباء).
- دسخط خاص ؛ صحه و امضای پادشاه . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما