ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دست نشان

لغت‌نامه دهخدا

دست نشان . [ دَ ن ِ ] (ن مف مرکب ) دست نشانده . نشانده ٔ کس . منصوب . گمارده . مأمور. کسی که او را به کاری نصب کرده باشند. (برهان ). گماشته که شخص از جانب خود بجائی نشاند. (لغت محلی شوشتر، نسخه ٔ خطی ) :
دست نشان هست ترا چند کس
دست نشین تو فرشته است و بس .

نظامی (هفت پیکر ص 33).


کمینه دست نشان تو در جهان فتنه است
بماند بر سرپا تا کجاش بنشانی .

ملا ظهیر (از شرفنامه ٔ منیری ).


|| مطیع و فرمانبردار. (برهان ). تابع. فرمانبر. محکوم . || زراعتی که به دست نشانده باشند و تولک نیز گویند. (لغت محلی شوشتر، نسخه ٔ خطی ). نهالی که آنرا به دست خود نشانده باشند. (آنندراج ) :
سرو هنر چون توئی دست نشان پدر
دست ثنا وامدار هیچ ز دامان او.

خاقانی .


این گلبنان نه دست نشان دل تواند
بادامشان شکوفه نشان چون گذاشتی .

خاقانی .


هم چون نهال دست نشان بهر تربیت
بردم بریده خار گراز پا کشیده ام .

سلیم (از آنندراج ).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ