ترجمه مقاله

دست قلم

لغت‌نامه دهخدا

دست قلم . [ دَ ق َ ل َ ] (ص مرکب ) کتابت کننده و نویسنده . (از ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله