ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دست شاه

لغت‌نامه دهخدا

دست شاه . [ دَ ] (اِخ ) دهی است جزء دهستان نردین بخش میامی شهرستان شاهرود. واقع در 32هزارگزی شمال نردین با 350 تن سکنه . آب آن از رودخانه و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 3).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ