ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دست خشک

لغت‌نامه دهخدا

دست خشک . [ دَ خ ُ ] (ص مرکب ) مقابل دست چرب . || بخیل . ممسک . که چیزی از دست وی نتراود و نفعی و فایدتی و مددی از او به کس نرسد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ