ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دستجرده

لغت‌نامه دهخدا

دستجرده . [ دَ ج ِ دَ ] (اِخ ) مزرعه ٔ انجیله است و انجیله از ده های وزواه قم است . (از تاریخ قم ص 139).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ