ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دستان

لغت‌نامه دهخدا

دستان .[ دَ ] (اِخ ) نام جادوئی است . (برهان ) :
اگر دستان جادو زنده گردد
نیارد کرد با تو مکر و دستان .

معزی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ