ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دزهجیر

لغت‌نامه دهخدا

دزهجیر. [ دِ زِ ] (اِخ ) نزدیک کوه اشترانکوه در ناحیه ٔ بختیاری چهارلنگ واقع است که با سنگ ساخته شده . (جغرافیای سیاسی کیهان ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ