ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دزمهدی

لغت‌نامه دهخدا

دزمهدی . [ دِ زِ م َ ] (اِخ ) شهری است [ به خوزستان ] خرم و آبادان میان عراق و خوزستان بر لب رود نهاده . (حدود العالم ). (اصل آن درمهدی می باشد و تصحیح از حدود العالم چ دانشگاه است ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ