ترجمه مقاله

دزلی

لغت‌نامه دهخدا

دزلی . [ دِ ] (اِخ ) ده کوچک گالش نشینی است از دهستان رحیم آباد بخش رودسر شهرستان لاهیجان . واقع در 10هزارگزی رحیم آباد و کنار رودخانه ٔ پل رود، با 100 تن سکنه . راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2).
ترجمه مقاله