ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دزدین

لغت‌نامه دهخدا

دزدین . [دُ ] (اِخ ) دهی است از بخش رامیان ، شهرستان گرگان ، واقع در 6 هزارگزی جنوب خاوری رامیان ، با 350 تن سکنه . آب آن از چشمه سار و راه آن مالرو است . به این ده دزدک نیز میگویند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ