ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دزتا

لغت‌نامه دهخدا

دزتا. [ دِ زِ ] (اِ) نام حرفی از حروف یونانی که دز «dz» تلفظ می شود. (یادداشت مرحوم دهخدا).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ