ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

در

لغت‌نامه دهخدا

در. [ دَرر ] (اِخ ) آبگیریست در دیار بنی سلیم . آب آن در تمام بهارگاه بماند. (معجم البلدان ). پارگینی است به دیار بنی سلیم . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ