ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

در غلبکین

لغت‌نامه دهخدا

در غلبکین . [ دَ غ َ ب َ / دَ غ ُ ب َ ] (اِ مرکب ) در غلبکن . (از برهان ). رجوع به در غلبکن شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ