ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درین قلعه

لغت‌نامه دهخدا

درین قلعه . [ دَ ق َ ع َ / ع ِ ] (اِخ ) دهی است از دهستان باراندوزچای بخش حومه ٔ شهرستان ارومیه . واقع در 31هزارگزی جنوب خاوری ارومیه و 11هزارگزی جنوب باختری راه شوسه ٔ مهاباد به ارومیه . آب آن از دره و راه آن ارابه رو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ