ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درید

لغت‌نامه دهخدا

درید. [ دُ رَی ْ ] (ع ص مصغر)مصغر است أدرد را مرخماً. (منتهی الارب ). به معنی تقریباً بی دندان . (ناظم الاطباء). رجوع به أدرد شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ