ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

دریای آتلانتیک

لغت‌نامه دهخدا

دریای آتلانتیک . [ دَرْ ی ِ ] (اِخ ) اقیانوس اطلس . رجوع به اطلس و دریای محیط در ردیفهای خود شود.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما