ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درگو

لغت‌نامه دهخدا

درگو. [ دَ ] (اِخ ) دهی است از دهستان ارسک بخش بشرویه ٔ شهرستان فردوس واقع در 20 هزارگزی جنوب بشرویه و 4 هزارگزی خاور راه شوسه ٔ عمومی بشرویه به دهک . آب آن از قنات و راه آن مالرو است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ