ترجمه مقاله

درکاه

لغت‌نامه دهخدا

درکاه . [ دَ ] (معرب ، اِ) قصر و کاخ ، و آن فارسی است . (از اقرب الموارد). درگاه و رجوع به درگاه شود.
ترجمه مقاله