ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درکاس

لغت‌نامه دهخدا

درکاس . [ دَ ] (اِخ ) از دهات بهرستاق لاریجان مازندران . (از سفرنامه ٔ مازندران و استرآباد رابینو بخش انگلیسی ص 114 و ترجمه ٔ آن ص 154).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ