ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درچیرو

لغت‌نامه دهخدا

درچیرو. [ دَ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان سرنبان بخش زرند شهرستان کرمان ، واقع در 36هزارگزی شمال خاوری زرند و سه هزارگزی خاور راه مالرو خانوک به راور. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ