ترجمه مقاله

دروک

لغت‌نامه دهخدا

دروک . [ دَ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان سنگان بخش میرجاوه شهرستان زاهدان . واقع در 45هزارگزی جنوب باختری میرجاوه و کنار راه فرعی میرجاوه به خاش . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
ترجمه مقاله