ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درون مانده

لغت‌نامه دهخدا

درون مانده . [ دَ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) باقی مانده دراندرون . باقیمانده در داخل . مقیم درون :
درون ماندگان خرقه انداختند
بر آن خرقه بسیار جان باختند.

نظامی .


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ