ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درولایوم

لغت‌نامه دهخدا

درولایوم . [دُ ] (اِخ ) درولیة. اسکی شهر. رجوع به درولیة شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ