ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

دروازه

لغت‌نامه دهخدا

دروازه . [ دَرْ زَ ] (اِخ ) نام حصاری در سرحد روم . (آنندراج ) (غیاث ) :
بانگ گشاددر او دمبدم
رفته به دربند و به دروازه هم .

امیرخسرو (در تعریف قصر، از آنندراج ).


ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما