ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درهم آمیختن

لغت‌نامه دهخدا

درهم آمیختن . [ دَ هََ ت َ ] (مص مرکب ) مخلوط کردن . ممزوج کردن . || مخلوط شدن . ممزوج شدن . املاس ؛ درهم آمیختن تاریکی . ملابسة؛ درهم آمیختن کار. (از منتهی الارب ). اعتکار؛ درهم آمیخته شدن تاریکی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ