ترجمه مقاله

درمیان

لغت‌نامه دهخدا

درمیان .[ دَ ] (اِخ ) قصبه ٔ مرکزی بخش درمیان شهرستان بیرجند است . طول جغرافیائی آن 52 درجه و 57 دقیقه و عرض جغرافیائی 32 درجه و 43 دقیقه است . این قصبه در 100 هزارگزی جنوب شهر بیرجند واقع و هوای آن معتدل و آب آن از قنات است . در حدود 15 باب دکاکین مختلف دارد و ادارات دولتی ، بخشداری ، ژاندارمری ، نمایندگی آمار، ثبت ازدواج و طلاق ، دارائی ، پست و تلگراف و دبستان در این ده واقع است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
ترجمه مقاله