ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درمان

لغت‌نامه دهخدا

درمان . [ دَ رَ ] (ع مص ) به معنی دَرْم است در تمام معانی . (از منتهی الارب ) (از اقرب الموارد). دَرْم . دَرَم . دَرِم . دَرامة. و رجوع به درامة و درم شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ