ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درمان مزد

لغت‌نامه دهخدا

درمان مزد. [ دَ م ُ ] (اِ مرکب ) حق العلاج . (یادداشت مرحوم دهخدا). حق المعالجه .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ