ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درمانه

لغت‌نامه دهخدا

درمانه . [ ] (اِ) نام درختی است . گرم دانه . جرمدانق . مثنان . ثومالاآ. رجوع به ثومالاآ و جرمدانق شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ