ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درلک

لغت‌نامه دهخدا

درلک . [ دِ ل ِ ] (اِ) جامه ٔ کوتاه قد آستین کوتاه پیش واز. (برهان ). جامه ٔ پیش باز آستین کوتاه . (آنندراج ) (انجمن آرا). درلیک . ترلک . ترلیک . لباچه . صدره . شاماکچه :
باداقبای ملک به بالای قد تو
وآنگه بزیر دامن جاه تو درلکی .

نجیب الدین جرباذقانی (از آنندراج ).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ