ترجمه مقاله

درشکستگی

لغت‌نامه دهخدا

درشکستگی . [ دَ ش ِ ک َ ت َ / ت ِ ] (حامص مرکب ) زیان . نقصان .کاست . کمی . || ورشکستگی . (ناظم الاطباء).
ترجمه مقاله