ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درسوتا

لغت‌نامه دهخدا

درسوتا. [ دَ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان رودبار بخش کهنوج شهرستان جیرفت واقع در 25 هزارگزی جنوب باختری کهنوج و هفت هزارگزی باختر راه فرعی کهنوج - میناب . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ