ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درز

لغت‌نامه دهخدا

درز. [ دَ ] (ع مص ) دوختن جامه بصورتی که بی نهایت بهم نزدیک و چسبیده باشد. (از اقرب الموارد).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ