ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دررو

لغت‌نامه دهخدا

دررو. [ دَ ](اِخ ) دهی است از دهستان زبرخان بخش قدمگاه شهرستان نیشابور واقع در 6 هزارگزی شمال قدمگاه ، با 4075 تن سکنه . آب آن از رودخانه و قنات و راه آن مالرو است .مزرعه ٔ مهرآباد جزء این ده است . این ده سابقاً موسوم به ده رود بوده . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ