ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دررو

لغت‌نامه دهخدا

دررو. [ دَرْ، رَ / رُو ] (اِمص مرکب ، اِ مرکب ) در تداول عامه ، مخرج . بیرون شد. بیرون شو: این کوچه در رو ندارد؛ بن بست است . (یادداشت مرحوم دهخدا). || پیشرفت . نفاذ. نفوذ در کلام . نفاذ امر: احکام یا حرفهای او دررو ندارد. حرفش همه جا دررو دارد. (یادداشت مرحوم دهخدا). || (اِ مرکب ) بازار. بازار فروش . رواج . روایی . رونق . گرمی بازار: دررو نداشتن ؛ کاسد بودن : این متاع در طهران دررو ندارد. (یادداشت مرحوم دهخدا).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ