ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درد

لغت‌نامه دهخدا

درد. [ دُ ] (ع ص ، اِ) ج ِ دَرداء. (اقرب الموارد). رجوع به درداء شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ