ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درد

لغت‌نامه دهخدا

درد. [ دَ رِ ] (ع ص ) مرد خشمگین و غضبناک . (از ذیل اقرب الموارد از تاج ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ