ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درداب

لغت‌نامه دهخدا

درداب . [ دَ ] (اِ) دستنبویه را گویند و آن میوه ای باشد کوچک و مدورو خوشبوی شبیه به خربزه . (برهان ). دستنبویه . (الفاظالادویة) (اختیارات بدیعی ) (از تحفه ٔ حکیم مؤمن ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ